Protivpožarna vrata i pregrade

Širok raspon protivpožarnih aluminijumskih sistema koje nudi kompanija Aluprof omogućuje izradu strukturnih elemenata koji obezbeđuju „zone zaštite od požara“  kao i  „zone zaštite od dima“ čime obezbeđuju prave uslove za evakuaciju ljudi. Ovaj aluminijumski sistem omogućava izradu protivpožarnih staklenih zidova sa integrisanim protivpožarnim vratima i prozorima kao i izradu protivpožarnih fasada. Protivpožarna svojstva ovih aluminijumskih sistema  dostupni su u različitim klasama, od EI 15 (15 min.) do klase  EI 120 (120 min.) i klase REI30 / RE45 za staklene krovove.

Sistemi za zaustavljanje dima i sistemi za odimljavanje igraju posebnu ulogu  za sigurnost ljudi. Kada su pravilno odabrani, oni su elementi gravitacijske ventilacije koji pomažu da se brzo riješite dima i otrovnih gasova koji mogu biti opasni za zdravlje i život ljudi. Ponudu ovih proizvoda karakterišu različita rješenja tako da se mogu koristiti  pojedinačno ugrađeni, kao i elementi koji su integrisani u aluminijumske fasade ili staklene krovove.

Aluprofovi proizvodi koji obezbeđuju bezbednost korisnika u slučaju požara su:

 • MB-60E EI protivpožarna vrata i pregradni zidovi (EI15, EI30) 
 • MB-78EI protivpožarna vrata i pregradni zidovi (EI15 do EI90) 
 • MB-78EI silikonski spojeni protivpožarni zastakljeni zidovi (EI15 do EI90) 
 • MB-78EI DPA automatska protivpožarna klizna vrata  (EI15 do EI30) 
 • MB-86EI protivpožarni prozori, vrata i pregrade (EI30) 
 • MB-118EI protivpožarni pregradni zidovi (EI120) 
 • MB-SR50N EI i MB-SR50N EI EFEKT protivpožarne staklene fasade (EI30, EI60) 
 • Protivpožarni stakleni krovovi (RE20, RE30, REI20, REI30)
 • MB-45EW protivpožarni pregradni zidovi i vrata (EV30) 
 • MB-45 vrata otporna na dim (Sa, S200 [Sm]) 
 • Prozori i otvori za odvod dim

Važna karakteristika ALUPROF protivpožarnih rešenja je njihova sposobnost međusobnog povezivanja, jednog sistema sa drugim, dok istovremeno održavaju neophodnu otpornost na vatru. Ovo je demonstrirano integracijom vrata MB-78EI u fasadu, omogućavajući celoj strukturi da postigne performanse klase EI 30 ili EI 60.

Svi proizvodi koji su predstavljeni u ovoj publikaciji su uspešno testirani u laboratorijama i istraživačkim institutima u Evropi i svetu.

Tip
TOPLOTNA IZOLACIJA
DIZAJN
FUNKCIJE
SIGURNOST
MB-60E EI
ALUPROF MB-60E EI -sistem za protivpožarne pregrade sa protivpožarnim vratima...
MB-78EI
ALUPROF MB-78EI -sistem za protivpožarne pregrade sa protivpožarnim vratima -EI15...
MB-78EI
ALUPROF MB-78EI -sistem za protivpožarne staklene zidove sa silikonskim spojevima...
MB-78EI DPA
ALUPROF protivpožarna automatska klizna vrata MB-78EI DAP -EI15 i EI30...
MB-86EI
ALUPROF MB-86EI -sistem za protivpožarne pregrade sa protivpožarnim vratima -EI15,...
MB-118EI
ALUPROF MB-118EI je sistem za protivpožarne pregradne zidove -EI 120...
MB-SR50N EI i MB-SR50N EI EFEKT
ALUPROF MB-SR50N EI, MB-SR50N EI EFEKT  su sistemi za protivpožarne...
PROZORI I OTVORI ZA ODIMLJAVANJE
ALUPROF sistem za prozore i otvore za odimljavanje Mogu biti...